• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Rzetelny kurs napełnienia zbiorników ciśnieniowych
Rzetelnie opracowany kurs napełnienia zbiorników ciśnieniowych przygotowany jest przez Aris Akademię w Koninie. Kurs ten przeznaczony jest dla osób które mają do czynienia z urządzeniami ciśnieniowymi w codziennej pracy. Głównie są to w takim razie osoby które pracują w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej, osoby przygotowujące się do egzaminów do straży pożarnej, czynni w branży strażacy, pracownicy szpitali, sanatoriów, albo pracownicy pracujący w branży spożywczej. Kurs napełnienia butli pod ciśnieniem wybierany jest też przez osoby pracujące w branży rozrywkowej, na przykład zajmujące się paintballem oraz przez płetwonurków. Każde szkolenie dzielone jest na teorię a także na część praktyczną. Omawiane są problematyki ogólne, powiązane z tematyką taką jak napełnianie zbiorników a także takie bardziej zaliczane do szczegółowych. Praktyka opiera się natomiast na zdobyciu kompetencji podczas pracy z butlą ciśnieniową: odzyskaniu czynnika, napełnieniu butli, lub wykonywaniem próżni w butli. Dokładny opis kursu, cena oraz wymagania odnośnie do wzięcia w nim udziału podane są na stronie www. Każda osoba, która zamierza rozszerzyć swój zakres wiedzy, nie będzie mieć jakichkolwiek kłopotów z zapisywaniem się. Można to zrobić sprawnie, za pośrednictwem strony internetowej, jednocześnie patrząc, jakie z dat są umożliwione do wytypowania. Jeżeli pojawią się zapytania odnośnie do kursu, to wyjaśnień udzielają organizatorzy.

+Reklama+

Comments are closed.